W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. UNIBEP S.A. (Spółka) informuje że w dniu 20 stycznia 2017 r. Zarząd UNIBEP S.A. podjął uchwałę w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (Akcje Własne).

Załączniki: