W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zawarcia z „Akwa-Mińsk” przedsiębiorstwem komunalnym z siedzibą w Mińsku (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację centrum kulturalno – sportowego (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2017 r. powziął informację od jednego z polskich banków o udzieleniu w dniu 20 stycznia 2017 r. finansowania wraz z ubezpieczeniem KUKE S.A. na realizację prac budowlanych składających się na II część przedmiotu Umowy.

Załączniki: