Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje informację nt. akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIBEP S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. (NWZ)