UNIBEP S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym:

2018

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2018 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2018 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2018 r.

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 30 marca 2018 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 30 marca 2018 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 ze zm.) ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym UNIBEP S.A. nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.
Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za odpowiednio II kwartał 2018 roku oraz ostatni kwartał 2017 roku. Szczegółowa podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.).

2017

UNIBEP S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017:


1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 16 maja 2017 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2017 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 28 sierpnia 2017 r.

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 14 marca 2017 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 14 marca 2017 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 ze zm.) ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym UNIBEP S.A. nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.
Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za odpowiednio II kwartał 2017 roku oraz ostatni kwartał 2016 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.).

2016

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. został opublikowany w dniu 12 maja 2016 r.
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2016 r.

2.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016r. zostanie opublikowany w dniu 25 sierpnia 2016 r.

3. Raporty Roczne:

 • Jednostkowy raport roczny za rok 2015 został opublikowany w dniu 16 marca 2016 r.
 • Skonsolidowany roczny za rok 2015 został opublikowany w dniu 16 marca 2016 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym UNIBEP S.A. nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku.

Ponadto Emitent informuje, iż rezygnuje z publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).

W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych, Zarząd Unibep S.A. informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2016 roku:

 • od 28 kwietnia 2016r. do 12 maja 2016r. (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.
 • od 27 października 2016r. do 10 listopada 2016r. - (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2016r.
 • od 16 stycznia 2016r. do 16 marca 2016r. (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2015 (jednostkowy i skonsolidowany);
 • od 25 lipca 2016r. do 25 sierpnia 2016r. - (do momentu publikacji raportów okresowych) - okres zamknięty związany z publikacją raportów półrocznych za I półrocze 2016r. (jednostkowy i skonsolidowany);

2015

Skonsolidowane raporty kwartalne:

 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015r. został opublikowany w dniu 15 maja 2015r.
 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015r. został opublikowany w dniu 13 listopada 2015r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2015r.

3. Raporty Roczne:

 • Jednostkowy raport roczny za rok 2014 został opublikowany w dniu 20 marca 2015r.
 • Skonsolidowany roczny za rok 2014 został opublikowany w dniu 20 marca 2015r.

W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych, Zarząd Unibep S.A. informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2015 roku:

 • od 1 maja 2015r. do 15 maja 2015r. (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.;
 • od 31 lipca 2015r. do 31 sierpnia 2015r. - (do momentu publikacji raportów okresowych) - okres zamknięty związany z publikacją raportów półrocznych za I półrocze 2015r. (jednostkowy i skonsolidowany);
 • od 30 października 2015r. do 13 listopada 2015r. - (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2015r.;
 • od 20 stycznia 2015r. do 20 marca 2015r. (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2014 (jednostkowy i skonsolidowany);

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym UNIBEP S.A. nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku.

Ponadto Emitent informuje, iż rezygnuje z publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).