Leszek Marek Gołąbiecki

Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu
Unibep SA

Urodzony w 1969 roku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2005 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także członkiem rad nadzorczych w spółkach: Unidevelopment SA oraz Budrex–Kobi Sp. z o.o.

pdfZakres odpowiedzialności.

SK 400x400

Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Finansowy

Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998–2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie — został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od czerwca 2014 roku piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA.

Jest członkiem rady nadzorczej Monday Development SA, pełni funkcję prokurenta w Budrex-Kobi Sp. z o.o. oraz jest zastępcą członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS.

pdfZakres odpowiedzialności.

MD 400x400

Marcin Drobek Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa

Urodzony w 1977 roku. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr. inż. budownictwa. Uczestniczył też w rocznym programie Management 2010 ICAN Institute.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną. Przeszedł wszystkie szczeble kariery — był majstrem, inżynierem, kierownikiem budowy. W Unibep SA od 2004 roku. Od 2006 roku pełnił funkcję koordynatora rynku, a później dyrektora rynku warszawskiego. Od 2013 roku zajmuje stanowisko dyrektora budownictwa krajowego. W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na członka zarządu i Dyrektora Budownictwa spółki. W czerwcu 2017 awansował na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA.

Jest członkiem rady nadzorczej Budrex–Kobi Sp. z o.o.

pdfZakres odpowiedzialności.

JP 400x400

Jan Piotrowski Członek Zarządu Unibep SA, Dyrektor Handlowy

Urodzony w 1958 roku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, kierunek Inżynieria Środowiska. Ukończył również Podyplomowe Studium Menadżerskie w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył też w rocznym programie Management 2010 ICAN Institute.

Od początku swojej kariery zawodowej pełnił kierownicze stanowiska zarówno w firmach z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Był m.in. dyrektorem ds. produkcji w INSTAL SA Białystok.

W Unibep SA od 2005 roku — początkowo jako kierownik kontraktu, następnie jako dyrektor ds. rozwoju oraz prokurent. Od lutego 2015 roku Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Unibep SA. 

pdfZakres odpowiedzialności.


Jan MikołuszkoPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Beata Maria SkowrońskaWiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wojciech Jacek StajkowskiCzłonek Rady Nadzorczej
Jarosław Mariusz BełdowskiCzłonek Rady Nadzorczej
Michał KołosowskiCzłonek Rady Nadzorczej
Paweł MarkowskiCzłonek Rady Nadzorczej
Dariusz Marian KacprzykCzłonek Rady Nadzorczej

W myśl zasad opisanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., a w szczególności część II, punkt 11, oraz część III punkt 2, Zarząd Unibep SA informuje, iż Pan Wojciech Stajkowski jest mężem Pani Zofii Iwony Stajkowskiej dysponującej akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep SA. Pan Jan Mikołuszko jest mężem Pani Zofii Mikołuszko dysponującej akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep SA. Pani Beata Maria Skowrońska jest akcjonariuszem Emitenta i dysponuje więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep SA. Zarząd Unibep SA. zgodnie z zasadą opisaną w części III, punkt 6, informuje, iż wymóg niezależności Członka Rady Nadzorczej spełniają: Pan Michał Kołosowski, Pan Paweł Markowski oraz Pan Jarosław Bełdowski.