Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. (NWZ).