Budujemy nowoczesne drogi i mosty

Oddział Infrastruktury Unibep SA zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót drogowych łącznie z uzbrojeniem terenu oraz wykonawstwem robót inżynieryjnych. Oddział jest nowoczesną jednostką, posiadającą własne laboratorium drogowo-mostowe oraz bogatą bazę sprzętowo–transportową. Jest liderem wykonawstwa drogowego w regionie Polski północno–wschodniej oraz wysokiej klasy specjalistą w zakresie budownictwa mostowego o zasięgu ogólnopolskim.

Dotychczas drogowcy budowali głównie dla podlaskich i mazowieckich samorządów, ale także m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Oddział jest także podwykonawcą dla takich firm, jak np. Astaldi czy Polaqua. Pod koniec 2015 roku, w kooperacji z PORR Infrastructure Polska Oddział Drogowy, Unibep wygrał przetarg na budowę fragmentu drogi ekspresowej S8 — od węzła Poręba (bez węzła) — do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. 

Dyrekcja Oddziału Infrastruktury

andrzej truszkowski

Andrzej TruszkowskiDyrektor Oddziału Inrastruktury

Od 20 lat związany z budownictwem infrastrukturalnym. W swoim portfolio ma 10 lat pracy w firmie Budimex i 3 lata w Strabag. Kierował budowami m.in. obwodnicy Ostrowii Mazowieckiej.

Od 1 kwietnia 2018 Dyrektor Infrastruktury Unibep SA.

Sławomir Moczydłowski

Sławomir MoczydłowskiDyrektor Infrastruktury Drogowej, Zastępca Dyrektora Oddziału

Rocznik 1972. Ukończył Politechnikę Białostocką, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Pracę zawodową rozpoczął w 1997 roku w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Ulic i Mostów w Białymstoku na stanowisku inżynier budowy. Pracował w koncernach międzynarodowych, m.in. Strabag Sp. z o.o. oraz Eurovia Polska SA.

Na stanowisku dyrektora od 2012 roku.

piotr lipinski

Piotr LipińskiZastępca Dyrektora Infrastruktury Drogowej

Urodzony w 1982 roku. Ukończył Politechnikę Białostocką jako magister inżynier budownictwa o specjalności budownictwo komunikacyjne. Pracował m.in. jako kierownik robót drogowych przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok. W Unibep SA zatrudniony od 2013 roku jako kierownik grupy kontraktów, a od 2014 r. jako kierownik grupy budów.

Na stanowisku zastępcy dyrektora od 2017 r.

Dane kontaktowe

Oddział Infrastruktury Unibep SA

ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

85 652 91 00

Baza sprzętowo–transportowa:

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

86 218 55 55
86 218-29-12
86 218-32-90
86 218-03-61

Wytwórnie Mas Bitumicznych

 Lewki, 17-100 Bielsk Podlaski

Repki, 07-405 Troszyn  29 767 61 86

 ul. Przemysłowa 28; 18-305 Szumowo