Unibep SA współpracuje z kilkoma tysiącami firm – dostawcami, podwykonawcami, którzy są zaangażowani w cały proces budowlany. Dotyczy to wszelkich segmentów branży budowlanej – produkcji budynków drewnianych, obiektów kubaturowych, czy obiektów infrastrukturalnych. Z wszystkimi firmami pracujemy na zasadach partnerskich. Ważne jest dla nas zapewnienie najwyższych standardów BHP, jakościowych, środowiskowych. Wymagamy także od dostawców i podwykonawców, by swoje cele gospodarcze realizowali w zgodzie z zasadami praworządności, etyki i praw człowieka.

Nasi kontrahenci winni promować wśród swoich pracowników uznanie oraz szacunek dla praw człowieka i swobód publicznych zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Winni przestrzegać wszelkich norm dotyczących uczciwości, przestrzegania prawa, unikania wszelkich form korupcji. Dotyczy to także przestrzegania praw pracowników, w tym w szczególności zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z Unibep SA prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Wszystkie dane umieszczone w ankiecie pozwolą nam na ocenę potencjału kontrahenta pod kątem naszych potrzeb i wymagań. Dane z ankiety będą w bazie i służyć będą kierownictwu budów lub poszczególnych działów Unibep SA jako źródło informacji i to oni bezpośrednio będą kontaktowali się w celu omówienia potencjalnej współpracy.


Podstawowe informacje

Informacje dodatkowe

Osoba do kontaktu

captcha