Unibep SA współpracuje z kilkoma tysiącami firm – dostawcami, podwykonawcami, którzy są zaangażowani w cały proces budowlany. Dotyczy to wszelkich segmentów branży budowlanej – produkcji budynków drewnianych, obiektów kubaturowych, czy obiektów infrastrukturalnych. Z wszystkimi firmami pracujemy na zasadach partnerskich. Ważne jest dla nas zapewnienie najwyższych standardów BHP, jakościowych, środowiskowych. Wymagamy także od dostawców i podwykonawców, by swoje cele gospodarcze realizowali w zgodzie z zasadami praworządności, etyki i praw człowieka.

Nasi kontrahenci winni promować wśród swoich pracowników uznanie oraz szacunek dla praw człowieka i swobód publicznych zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Winni przestrzegać wszelkich norm dotyczących uczciwości, przestrzegania prawa, unikania wszelkich form korupcji. Dotyczy to także przestrzegania praw pracowników, w tym w szczególności zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z Unibep SA prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Wszystkie dane umieszczone w ankiecie pozwolą nam na ocenę potencjału kontrahenta pod kątem naszych potrzeb i wymagań. Dane z ankiety będą w bazie i służyć będą kierownictwu budów lub poszczególnych działów Unibep SA jako źródło informacji i to oni bezpośrednio będą kontaktowali się w celu omówienia potencjalnej współpracy.

Podstawowe informacje
Wypełnij wymagane pola

Obszar działania

E-mail, na który zostanie wysłana informacja o ankiecie
Administratorem danych jest Unibep S.A., z siedzibą w Bielsku Podlaski, przy ul. 3 Maja 19. Dane osobowe zamieszczone w niniejszej ankiecie zbierane są przez Unibep S.A. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji „Kwalifikacji Kontrahentów”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. kwalifikacji.