Relacje inwestorskie

Data Opis
listopad 2019
15.11.2019 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
sierpień 2019
29.08.2019 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.
maj 2019
15.05.2019 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
kwiecień 2019
02.04.2019 Spotkanie z analitykami dot. wyników finansowych Unibep SA i Grupy Kapitałowej Unibep za rok 2018
marzec 2019
28.03.2019 Jednostkowy raport roczny za 2018 r.
28.03.2019 Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
listopad 2018
15.11.2018 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
sierpień 2018
31.08.2018 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.
maj 2018
15.05.2018 rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
marzec 2018
30.03.2018 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.
30.03.2018 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2017 r.
listopad 2017
15.11.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
sierpień 2017
28.08.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.
maj 2017
16.05.2017 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
marzec 2017
21.03.2017 Prezentacja wyników za rok 2016 - spotkanie dla analityków i osób zainteresowanych
14.03.2017 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2016 r.
14.03.2017 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
listopad 2016
09.11.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016r.
sierpień 2016
25.08.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016r.
maj 2016
18.05.2016 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unibep SA
12.05.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.
marzec 2016
16.03.2016 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2015
16.03.2016 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015
Unia europejska