Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 7 marca 2019 r. umowy na realizację w technologii modułowej domków wypoczynkowych w ramach projektu parku wodnego „Suntago” (I etap Inwestycji pn. „Park of Poland”) w gminie Mszczonów w województwie mazowieckim (Umowa). Zamawiającym jest Moyome Sp. z o.o. (Zamawiający), spółka należąca do Grupy Kapitałowej Global City Holdings B.V.

Załączniki: