W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z 4 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu analiz perspektyw działalności segmentów Grupy Kapitałowej Unibep Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku zakończył proces ww. analiz w oparciu, o który określone zostały strategiczne kierunki rozwoju poszczególnych obszarów działalności Grupy Kapitałowej Unibep. Jednocześnie w związku z przedstawieniem w tym samym dniu wniosków z zakończonego procesu analiz Radzie Nadzorczej Spółki organ ten zaaprobował przedstawione kierunki rozwoju.

Załączniki: