W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 30 października 2018 r. w przedmiocie zawarcia z ukraińską spółką Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na wykonaniu kompleksu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z zakończeniem budowy kompleksu handlowo – rekreacyjnego w Kijowie na Ukrainie (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2018 r. aneksu do Umowy (Aneks).

Załączniki: