Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Michała Drzymały w Poznaniu (Umowa). Zamawiającym jest należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka zależna od Unidevelopment S.A., tj. Zielony Sołacz Tarasy Monday Palacza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający).

Załączniki: