Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. powziął informację o zawarciu przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) oraz BIK – PROJEKT Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) datowanej na dzień 27 grudnia 2017 r. umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupiski” (Inwestycja).

Załączniki: