Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2017 r. umowy sprzedaży części mieszkaniowej nieruchomości położonej w dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu o powierzchni 1,3993 ha (Nieruchomość) pomiędzy spółką zależną od Emitenta, Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający), w której 99,54 % akcji posiada Unidevelopment S.A., a spółką Murapol Projekt 35 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (Kupujący).

Załączniki: