Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 1 marca 2023r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 

pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf

 

Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:

pdfProjekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniem

pdfart. 402 2 KSH zmiana Statutu Spółki.pdf

 

Wzory i formularze:

pdfFormularz do głosowania na NWZA UNIBEP S.A.pdf

docWzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP S.A.doc

 

pdfInformacja o akcjach.pdf

 

pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy UNIBEP S.A. oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdf