Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje informację nt. akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIBEP S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r. (ZWZ):

Załączniki: