Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. zawarł umowę (Umowa) o roboty budowlane na realizację w charakterze podwykonawcy robót budowlanych polegających na budowie budynku Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie w stanie surowym otwartym (Inwestycja).

Załączniki: