Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 23 kwietnia 2021 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku magazynowego w Jastrzębiu-Zdroju (Umowa). Zamawiającym jest PRYMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Zamawiający).

Załączniki: