Zarząd UNIBEP S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Coopera IDEA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie [Coopera, Kredytobiorca], w której wspólnikami są Unidevelopment S.A. [Komandytariusz] oraz IDEA Sp. z o.o. [Komplementariusz] zawarła z PKO Bank Polski S.A. [Bank] umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu inwestorskiego w kwocie 53,7 mln zł [Kredyt Inwestorski] oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 5,0 mln zł [Kredyt VAT].

Załączniki: