Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2020 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy (Partner Konsorcjum) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 90 + 490 do km 115 + 875 na odcinku Biłgoraj – gr. województwa” (Inwestycja).

Załączniki: