Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 5 grudnia 2020 roku pomiędzy dwiema spółkami zależnymi od Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] tj. FAMA DEVELOPMENT sp. z o.o. sp. k. [FAMA], 1 FAMA DEVELOPMENT sp. z o.o. sp. k. [1 FAMA] a instytucjonalnym inwestorem [Kupujący] zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży,

Załączniki: