Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 24 listopada 2020 r. przez spółkę zależną, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (UNIHOUSE), umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Kløvertunet” w Jessheim w Norwegii, stanowiącej II etap realizowanej obecnie przez UNIHOUSE inwestycji mieszkaniowej pn. „Vestbyen” (Umowa).

Załączniki: