W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z HI Poborzańska II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zamawiający) na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Poborzańskiej (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. otrzymał od Zamawiającego pisemne polecenie rozpoczęcia realizacji robót objętych Umową, zgodnie z którym dzień rozpoczęcia prac budowlanych określony został na 16 września 2020 r.

Załączniki: