W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z 15 maja 2019 r. dotyczącego umowy (Umowa) zawartej ze Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim (Zamawiający) na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 r. Strony zawarły porozumienie w przedmiocie rozwiązania w/w Umowy.

Załączniki: