Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje informację nt. akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r. (ZWZ). W załączeniu.

Załączniki: