W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szwedzkiej w Warszawie (Inwestycja) Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. powziął informację o rezygnacji przez Szwedzka C Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) ze zlecenia rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Inwestycji, skutkiem czego z przedmiotowa umowa uległa rozwiązaniu.

Załączniki: