W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 15 stycznia 2020 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta, Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie (Kupujący), a osobą fizyczną (Sprzedający), umowy nabycia nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie (Nieruchomość).

Załączniki: