Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa I etapu inwestycji mieszkaniowej pn. „Wola Gabriela” przy ulicy Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest SOKRATESA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki: