Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 30 października 2019 r. warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na realizacji w systemie „pod klucz” wielofunkcyjnego kompleksu handlowo – usługowego w Charkowie na Ukrainie (Inwestycja). Zamawiającym jest ukraińska spółka Nikolsky SEC LLC z siedzibą w Charkowie (Zamawiający).

Załączniki: