Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 października 2019 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Mińskiej w Warszawie (Umowa).

Załączniki: