Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ulicy 1 – go Sierpnia w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest SG Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OCHOTA”.

Załączniki: