Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL, tj. SZWEDZKA C Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki: