Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. zawarł zbiorczą umowę obejmującą łącznie umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych oraz umowę o zarządzanie, dla inwestycji pn. „Unique Tower” przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie (Umowa).

Załączniki: