Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 października 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Rydygiera / A. German w Warszawie (Umowa).

Załączniki: