Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

Rada Nadzorcza

Jan Mikołuszko

Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA

Pan Jan Mikołuszko jest absolwentem Politechniki Białostockiej. Posiada tytuł inżyniera budownictwa lądowego. W latach 1991 - 2002 pełnił kolejno funkcję Prezesa zarządu UNIBUD S.A. oraz Budimex Unibud S.A., następnie w okresie 2002-2003 objął stanowisko Wiceprezesa zarządu Budimex Dromex S.A. W latach 2003 – 2014 sprawował funkcję Prezesa zarządu UNIBEP S.A., a od 2014 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Od września 2015 roku do czerwca 2019 r. pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, którego był pomysłodawcą.

Beata Maria Skowrońska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Unibep SA

Pani Beata Maria Skowrońska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS), Wydziału Ekonomiczno–Społecznego ukończonego z tytułem Magistra ekonomii w zakresie ekonomiki turystyki. W latach 1989 -1992 Pani Skowrońska sprawowała funkcję specjalisty ds. finansów w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 1986 -1987 pełniła funkcję specjalisty ds. ekonomii w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Elektromontaż-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 1983 – 1989 zajmowała stanowisko starszego referenta ekonomicznego ds. kosztów w firmie Centralne Piwnice Win Importowanych Sp. z o.o. W latach 2007 – 2008 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Posługuje się językami czeskim oraz rosyjskim, włada też biegle językiem angielskim.

Wojciech Jacek Stajkowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Jacek Stajkowski jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Od początku kariery zawodowej był związany z handlem zagranicznym. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w przedstawicielstwach i spółkach zależnych Polimex Cekop na rynkach Bliskiego Wschodu i w Niemczech. Od roku 1996 do 2008 był związany ze spółką Grundig Polska, w której pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i członka Zarządu, będąc jednocześnie dyrektorem dystrybucji grupy Grundig na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki Grundig Magyarorszag. W następnych latach prowadził własną działalność gospodarczą oraz współpracował z Unibep S.A. jako pełnomocnik Zarządu ds. nowych rynków. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unibep S.A. IV kadencji. Pan Wojciech Stajkowski posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Jarosław Mariusz Bełdowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jarosław Bełdowski jest prawnikiem i ekonomistą. W 2015 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył podyplomowe studia magisterskie z zakresu prawa Unii Europejskiej na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia. Posiada też dyplom prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, Wielka Brytania. Od lipca 2012 r. do marca 2014 r. sprawował funkcję Wiceprezesa – I Zastępcy Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, będąc odpowiedzialnym m. in. za wsparcie polskiego eksportu oraz zarządzanie programami unijnymi. Łączy karierę zawodową z akademicką. Od 2016 r. jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego, zasiadając w wielu radach nadzorczych m.in. Cargosped Sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Pan Jarosław włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem francuskim.

Michał Kołosowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Kołosowski zdobył dyplom magistra ekonomii – specjalność Finanse i Rachunkowość, posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). W latach 2000-2004 pracował jako asystent biegłego rewidenta w firmie Roedl&Partner a następnie w latach 2004-2007 zdobywał doświadczenie jako Senior Associate w PricewaterhouseCoopers. Pan Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Paweł Markowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Markowski uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Uczęszczał do Uppsala University w Szwecji. Jest wykładowcą strategii biznesowych w programie Executive MBA. Obecnie prezes zarządu i współwłaściciel rodzinnej firmy, działającej w branży spożywczej. Posiada kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania długoterminowych strategii rozwoju, rozwoju produktów oraz zarządzania efektywnością. W latach 2014-2016 - Członek Zarządu Benefit Systems SA, odpowiadający za rozwój nowych produktów. Wcześniej Członek Zarządu Centrum Marek Regionalnych w Grupie B/S/H, odpowiadający za rozwój produktów, jakość i zarządzanie siecią zewnętrznych dostawców. W latach 2008-2013 związany z Grupą Zelmer, gdzie rozpoczął pracę jako Dyrektor Rozwoju Strategicznego a później objął stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za łańcuch dostaw. W latach 2001-2008 sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz był Członkiem Zarządu BPI Polska - firmy doradczej specjalizującej się w strategiach rozwoju i transformacjach przedsiębiorstw. Pan Paweł Markowski posługuje się biegle językiem angielskim, zna też język rosyjski na poziomie zaawansowanym oraz francuski na poziomie podstawowym.


Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Emitenta VI kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spośród składu Rady Nadzorczej czterech członków, w tym dwóch członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w zasadach ładu korporacyjnego - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, a także Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodniczący Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i  badania sprawozdań finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.


W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

 • Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowki
 • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Stajkowski

W skład Komitetu Zrównoważonego Rozwoju zostali powołani:

 • Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
 • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej - Beata Maria Skowrońska  
 • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
 • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski

Rada Nadzorcza Unibep S.A. w obecnym składzie funkcjonuje od dnia czerwca 2017 r. W dniu  15 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA w związku z wygaśnięciem piątej kadencji Rady Nadzorczej powołało taki sam skład Rady Nadzorczej na kolejną, szóstą kadencję. 

W ostatnim okresie (tj. od czerwca 2017 roku do chwili obecnej), kobiety stanowiły ok. 14% skłądu Rady Nadzorczej.

O zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka informuje na bieżąco raportami giełdowymi.

Relacje Inwestorskie z rynkiem kapitałowym

Wojciech Jarmołowicz

 • ul. 3 Maja 19
  17-100 Bielsk Podlaski

 • (48 85) 731 80 00
  (48 85) 731 80 11

 • (48 85) 730 68 68

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Budrex Sp. z o.o.Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2022  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam