Obiekty inżynieryjne na DK8 Warszawa – Białystok (dla POLAQUA Sp. z o.o.)

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Wykonawca: POLAQUA Sp. z o.o.

Podwykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

 

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 8Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 542,07 o długości ok. 9,40km

Zakres robót

W ramach zadania zrealizowano 5 obiektów mostowych oraz 22 przejścia dla zwierząt małych:
- WS-26: obiekt dwujezdniowy, łuk stalowy ze ściągiem z pomostem o konstrukcji belkowej zespolonej o rozpiętości teoretycznej 73,50m;
- WD-28: ustrój 4-przęsłowy ciągły na belkach typu T o rozpiętości teoretycznej 98,70 m;
- WS-30: żelbetowa rama zamknięta o świetle 7,03 x 10,9 m i rozpiętości teoretycznej 10,10 m;
- WD-31: ustrój 3-przęsłowy ciągły płytowo-belkowy o rozpiętości teoretycznej 85,10m;
- Kładka dla pieszych KP-32 o konstrukcji stalowej zespolonej z płytą żelbetową o rozpiętości teoretycznej 76 m. Całkowita długość kładki z pochylniami i schodami 274,55 m.