Naprawa mostu w ciągu DW681 w m. Płonka Kościelna 

Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

termin wykonania: VIII - XI 2016

Nazwa zadania: Naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w m. Płonka Kościelna w km 3+783

Zakres robót

Rozbiórka i odtworzenie kap chodnikowych wraz z ustawieniem barieroporęczy i barier, wymiana nawierzchni na obiekcie i dojazdach.

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2