Obiekty inżynieryjne na DK8 Warszawa – Białystok

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Wykonawca: Konsorcjum firm PORR S.A. i UNIBEP SA

Podwykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: VI 2017 - VI 2018

Nazwa zadania: Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ib – węzeł Poręba (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11km

Zakres robót

- most MS-22: 1-przęsłowy ustrój ramowy żelbetowy o rozpiętości teoretycznej 8,10m i szerokości 65,58m,
- wiadukt WS-25: dwie niezależne konstrukcje o ustroju 1-przęsłowym płytowo-belkowym o konstrukcji sprężonej i rozpiętości teoretycznej 38m;
- wiadukt WD-25A: obiekt sprężany 1-przęsłowy o konstrukcji 2-belkowej i rozpiętości teoretycznej 38m;
- przejazd WD-25B: żelbetowa rama zamknięta o rozpiętości teoretycznej 11,50m;
- oraz 2 przejścia dolne dla zwierząt małych i 4 przepusty.

 

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2