Kładki dla rowerzystów – województwo podlaskie

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: IV - IX 2015

Nazwa zadania: Budowa 6 kładek dla rowerzystów w ramach zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie – zadanie 4 – kładki dla rowerzystów KL 01-03, KL 04-05; zadanie 5 – kładka dla rowerzystów KL-06”

Zakres robót

Wykonanie 6 kompletnych kładek dla rowerzystów. Dwie kładki o konstrukcji nośnej zespolonej stalowo-betonowej, pozostałe 4 kładki żelbetowe o konstrukcji płyty głównej ramowej zespolonej z zastosowaniem prefabrykowanych desek gzymsowych DS-6.

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2