Obiekty inżynieryjne na drodze Suwałki – Smolany Dąb

Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki – Lider Konsorcjum i UAB „Siauliu plentas” LT-78149 Siauliai, ul. Isradeju 11 – Partner Konsorcjum

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: IV 2014 - XII 2015

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Suwałki – Smolany Dąb km 35+548 – 50+420

Zakres robót

- Most M1 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w km 43+572,66 w miejscowości Tartak, o konstrukcji dwuprzęsłowej z prefabrykowanych belek oustroju nośnym płytowo-belkowy. Długość 53,45 m, szerokość 39,58 m.

- Most M2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w km 45+695,70 w miejscowo ci Ryżówka, o konstrukcji żelbetowej, jednoprzęsłowy, z prefabrykowanych belek o ustroju nośnym płytowym. Długość 21,34 m, szerokość 10,58 m.

- Most M3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w km 47+371,10 w miejscowości Żubrówka, o konstrukcji żelbetowej, jednoprzęsłowy, z prefabrykowanych belek o ustroju nośnym płytowym. Długość 22,13 m, szerokość 10,60 m.

-16 przepustów żelbetowych skrzynkowych o przekrojach 100x100 cm; 150x150 cm; 200x150 cm; 450x400 cm

- 5 przepustów prefabrykowanych żelbetowych dla płazów i małych zwierząt w kształcie odwróconej litery U o przekroju 50x50 cm:

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2