Obiekty inżynieryjne na obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Wykonawca: PORR Polska S.A.

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: VII 2013 - XII 2015

Nazwa zadania: Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów na odc. od km 236+649 do km 248+412

Zakres robót

- 5 wiaduktów drogowych

- most

- 2 przejścia zespolone

- przejścia dla zwierząt małych i średnich – 18 szt.

- przepusty pod projektowaną obwodnicą i drogami dojazdowymi – 16 szt.

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2