Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Wykonawca: RUBAU POLSKA Sp. z o.o.

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: VI 2015 - VII 2017

Nazwa zadania: Rozbudowa DK nr 8 odc. od gr. woj. mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa km 562+043,28 - 575+955,00

Zakres robót

 W ramach zadania wybudowano 8 obiektów mostowych: 

  • Obiekt WD-3: układ konstrukcyjny ustrój płytowo-belkowy 3-przęsłowy sprężony. Długość konstrukcji nośnej: 87,40 
  • Obiekt PZ-4: wiadukt o ustroju gruntowo-powłokowym z blach falistych oparty na fundamentach żelbetowych. Szerokość obiektu 50 m, długość całkowita 230 m
  • Obiekt WD-5: układ konstrukcyjny ustrój płytowo-belkowy 4-przęsłowy sprężony. Długość konstrukcji nośnej: 101,80 m
  • Obiekt WD-7: ustrój płytowo-belkowy 4 –przęsłowy sprężany. Długość konstrukcji nośnej 101,8 m
  • Obiekt WD-8: ustrój płytowo-belkowy 4 –przęsłowy sprężany. Długość konstrukcji nośnej 113,1 m
  • Obiekt PZ-9: wiadukt o ustroju gruntowo-powłokowym z blach falistych. Trzy przekroje otwarte łukowe oparte na fundamentach żelbetowych. Szerokość obiektu 50 m, długość całkowita ok. 310 m
  • Obiekt PH/PZ-12: ustrój niosący gruntowo-powłokowy o rozpiętości 22,256 m i długości 40,46 m
  • Obiekt WD-15: ustrój płytowo-belkowy 4 –przęsłowy sprężany. Długość konstrukcji nośnej 93,8 m