Obiekty mostowe na obwodnicy Inowrocławia

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: X 2015 - IV 2017

Nazwa zadania: Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciąg drogi krajowej nr 15 i nr 25 Etap I od DK15 do DK25

Zakres robót

zadanie obejmowało wykonanie 9 obiektów mostowych:
- przejścia dla zwierząt PZ1S, PZ2S;
- wiadukt PG14S, WD7S, WD10S, WO13S, WD15S;
- most MO5S;
- przejazd gospodarczy PG5aS.

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2