Przebudowa mostu przez rzekę Ślinę w m. Bruszewo

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Wykonawca: Unibep SA

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Nazwa zadania: Przebudowa mostu przez rzekę Ślinę w m. Bruszewo w ciągu drogi powiatowej nr 2046B Ruś Stara – Bruszewo – Stypułki Święchy w km 2+474

Zakres robót

Przebudowa mostu przez rzekę Ślinę 

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2