Przepusty na drodze powiatowej Nr 1392 B - Nowe Aleksandrowo-Letniki 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

termin wykonania: VI - VIII 2016

Nazwa zadania: Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo-Letniki (gm. Dobrzyniewo Duże), dokumentacja projektowa - przebudowy przepustów w km 8+465 i w km 9+065

Zakres robót

Kompleksowe wykonanie 3 szt. przepustów z rur stalowych karbowanych

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2