Obiekty inżynieryjne - ul. Ciołkowskiego w Białymstoku

Zamawiający: Miasto Białystok

Wykonawca: BUDIMEX S.A.

Podwykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: III 2017 - VII 2018

Nazwa zadania: Budowa ul. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ulicy Mickiewicza do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną

Zakres robót

Kompleksowe wykonanie obiektów mostowych: M-1, WD-2, WD-3 oraz muru oporowego.

- Most M-1: rama 1-przęsłowa o rozpiętości teoretycznej 15 m, ustrój zespolony płytowo-belkowy z zastosowaniem belek Kujan NG;
- Wiadukt WD-2: rama 1-przęsłowa o rozpiętości teoretycznej 21 m, ustrój zespolony płytowo-belkowy z zastosowaniem belek Kujan NG;
- Wiadukt WD-3: rama 1-przęsłowa, ustrój płytowy żelbetowy o rozpiętości teoretycznej 16 m;
- mur oporowy z gruntu zbrojonego o długości ok. 144 m b.

 

Charakterystyka obiektu

  • label 2