Dla mediów

Grupa Unibep za III kwartały 2020 r. wypracowała 30,6 mln zł zysku netto, co jest wynikiem lepszym rok do roku o ok. 50 proc. Taki wynik został osiągnięty przy sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld zł, czyli porównywalnym z 2019 r. (różnica to ok. 2 proc.) W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 2 mld zł (w tym ok. 400 mln zł na IV kwartał 2020 r.). Taki poziom zamówień zapewnia całej Grupie Unibep efektywną pracę w przyszłym roku - napisał w liście do akcjonariuszy Leszek Marek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA. 

30 listopada 2020 r. został opublikowany raport za III kwartały 2020 r. Grupy Unibep. - Budownictwo kubaturowe w kraju realizuje obecnie ponad 40 kontraktów - nie tylko w Warszawie (jest to nasz najważniejszy rynek), ale także w Łodzi, Krakowie, Poznaniu czy w kilku miejscach na Podlasiu - dodał prezes. - W segmencie generalnego wykonawstwa mamy dobry portfel zamówień – na ostatni kwartał 2020 r. i lata kolejne to ok. 1,2 mld zł. Efektywna akwizycja pozwoliła nam w III kwartale i na początku IV kw. 2020 r. na podpisanie kontraktów o wartości ok. 450 mln zł.

Analizując segment deweloperski ocenił: W naszej spółce Unidevelompent SA sprzedaż w okresie od stycznia do października br. jest na zbliżonym poziomie do tej w roku 2019, przy czym nieco odmiennie rozkłada się ona na poszczególne rynki, na których prowadzi działalność. Ma to związek z wprowadzeniem szerszej oferty na rynku poznańskim (Fama Jeżyce – wieloletni i wieloetapowy projekt na ok. 2,5 tys. mieszkań, czy Bookowska 18) oraz radomskim (Idea Omega). Na rynku warszawskim spodziewamy się wzrostu sprzedaży po wprowadzeniu w ostatnim czasie do oferty kolejnych inwestycji (osiedla Coopera i Ursa Sky).

Zwrócił uwagę na to, że segment infrastrukturalny w tym roku znacząco poprawił swoje wyniki finansowe. - Wszystkie kontrakty są realizowane zgodnie z harmonogramami, prowadzona jest aktywna akwizycja na wszystkich poziomach samorządowych (województwa, powiaty, gminy) na terenie Polski północno-wschodniej, a także uczestniczymy w przetargach na drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach 2020 r. podpisaliśmy umowy na ok. 120 mln zł - dodał prezes.

- Chcę dodać, że z wielką uwagą obserwujemy rynki krajowy oraz zagraniczne i dynamiczne zmiany na nich zachodzące, związane m.in. z pandemią koronawirusa - podsumował Leszek Gołąbiecki. - Kolejne obostrzenia wprowadzane w całej Europie nie ułatwiają pracy w branży budowlanej, dlatego jako Grupa Unibep musimy być elastyczni i przygotowani na różne warianty działań.

Raport kwartalny TUTAJ

Zysk ok. 30,5 mln zł (w ub. roku – 20,4 mln zł) przy sprzedaży 1,175 mld zł (w ub. roku 1,197 mld zł) – takie są wstępnie wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Unibep za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. Taka informacja została dziś opublikowana w raporcie giełdowym naszej spółki.

Z raportu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wynika, że w ciągu 10 lat działalności organizacji blisko dwukrotnie, z 8684 do 4743, zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach na budowach w Polsce. W branży budowlanej jest dziś czterokrotnie mniej wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych niż przed dekadą. Duża w tym zasługa stowarzyszenia największych firm budowlanych w Polsce, które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

W poniedziałek, 19 października 2020 r. konsorcjum firm: Unibep SA z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Członek Konsorcjum) podpisało umowę na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”. Zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

W poniedziałek, 5 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku Podlaskim została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu zatytułowanego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. 

Inwestorzy, generalny wykonawca i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę Famy Jeżyce – największej inwestycji powstającej w ramach Nowych Jeżyc, czyli miejskiej koncepcji rewitalizacji tej dzielnicy. Docelowo na 8 hektarowej działce po dawnych zakładach Wiepofama powstanie około 2,5 tys. mieszkań, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Pierwszy etap inwestycji będzie gotowy pod koniec 2021 roku.

10,3 mln zł – taki jest wynik finansowy netto Grupy Unibep za I półrocze 2020 r. Jest to wzrost rok do roku o ok. 47 proc. Taki zysk został osiągnięty przy sprzedaży na poziomie – ok. 733 mln zł, czyli porównywalnym z 725 mln zł w 2019 r. W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 1,6 mld zł (w tym ok. 800 mln zł na kwartały III i IV 2020 r.). Poprawiła się sytuacja gotówkowa w Grupie Unibep - mamy na kontach o ok. 12 proc. więcej gotówki w porównaniu z początkiem roku 2020. Obecnie intensywnie pracujemy nad budowaniem portfela zamówień na rok 2021 i lata kolejne we wszystkich segmentach działalności – napisał w liście do akcjonariuszy Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA.

Unia europejska