Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 11 kwietnia 2019 r. umowy (Umowa) na realizację inwestycji budowlanej polegającej na zagospodarowaniu Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna” (Inwestycja). Zamawiającym jest Miasto Kutno (Zamawiający).

Załączniki: