Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 lutego 2019 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w dzielnicy Targówek w Warszawie (Umowa).

Załączniki: